هیات مدیره انجمن

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره همراه

پست الکترونیک

حمیده برومند نژاد

رئیس هیئت مدیره

09377367799

Boroomandnejad.h@gmail.com

امیر سحابی

نایب رئیس و دبیر

09138617949

amirarani68@gmail.com

عباس غمخوار

خزانه دار

09132630463

ghamkharabbas@gmail.com

 

 

 

 

اکبر رضوانیان

عضو عادی

09132765984

 

قاسم گندمی

بازرس

09132640750

ghgandomi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hits2085بازدید


سفره خانه سنتی عباسی کاشان