هیات مدیره انجمن

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره همراه

پست الکترونیک

آزاده خراسانی

رئیس هیئت مدیره

09133617131

 

مهدی ژاله خواه

نایب رئیس 

09132613530

 

ابراهیم طوقانی

خزانه دار

09125237364

 

حمیده برومندنژاد

دبیر

09377367799

Boroomandnejad.h@gmail.com

حمید کافی زاده

عضو عادی

09132608463

 

بدری سادات زاهدی

عضو

09122456788

 

علی دشتبان زاده عضو 09195620193  
قاسم گندمی بازرس 09132640750 ghgandomi@gmail.com
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hits2448بازدید


سفره خانه سنتی عباسی کاشان