خدمات انجمن     هر بازديد يا هر تور برنامه ريزي شده بستگي بسيار زيادي به راهنماي تور دارد و مطلوبيت نهايي تور انجام شده وابسته توانائيهاي راهنماي تور است . هر راهنماي تور نماينده يک ملت – يک کشور وسازمان برگزار کننده تور به حساب مي آيد . امکان دارد اعضاي تور اصلا فرصت ارتباط با مردم يک کشور را در مدت بازديد نيابند در نتيجه راهنما شخصيت – منش و اطلاعات او را محکي براي شناسايي کشور ميزبان به عنوان فردي که در تمام مدت سفر با گروه است به شمار مي آورند . راهنمايان تور مي توانند به طور ثابت در يک دفتر مسافرتي شاغل شوند يا به صورت موردي توسط مدير تور و مسئول تور گرداني دعوت بکار شوند .


خصوصیات راهنمای تور

به طور کلي هر راهنماي تور بايد داراي سه شرط مهم باشد :
1- 
دارا بودن معلومات جامع جهانگردي : هر راهنما ي تور بايد داراي اطلاعات و دانش کافي از تاريخ – سابقه صنعت جهانگردي ، اوضاع طبيعي و عوامل جغرافيايي ، شناخت تمدن و فرهنگ ملتها ، معماري ، مذهب ، جامعه شناسي  ، منطقه وملل ، قوانين و مقررات وابسته ، معلومات عمومي ، اقتصاد ، سياست ، شناخت کافي نسبت به کشور ميزبان و غيره باشد . احاطه کامل  راهنماي تور به معلومات فوق الذکر نه تنها سهولت اجراي برنامه هاي بازديد جهانگردي را فراهم مي سازد بلکه اورا در نگاه جهانگردي يا افراد گروهي که اوراهنمايي آنها را به عهده دارد صاحب شخصيت و محبوبيت خاصي مي کند .
2- 
صلاحيت هاي تخصصي : اين نوع صلاحيت هاي تخصصي به شرح زير مي باشد :
دانش تخصصي زبان و آگاهي از واژه هاي گوناگون زباني
- مهارت هاي ويژه ارتباطي و دانش و روش هاي مرتبط با هنر راهنمايي تور
تفسير عميق و بيان کلي محيط
3- خصوصيات اخلاقي و رقتاري مطلوب :
هر راهنماي تور علاوه بر اطلاعات جهانگردي و صلاحيت هاي تخصصی بايد داراي يک رشته خصوصيات اخلاقي نيز باشد تا ا و را قادر به اجراي برنامه بازديد ها نمايد . اين خصوصيات اخلاقي را مي توان شامل موارد زير دانست :
قدرت راهبري و مديريت
ادب و تواضع
رفتار صحيح و مناسب
آشنايي کامل  با آداب معاشرت و اصول روابط اجتمايي
- دارا بودن ظاهري آراسته ، تميز ، مرتب
- قدرت بيان
- احساس مسئوليت –
دقت کامل و توجه به خواسته هاي ديگران
- رعايت بهداشت فردي و محيطي
تلاش فراوان در جهت رفع مشکلات پيش آ مده
- وقت شناسي –
سرعت عمل و سرعت انتقال


روندکلی وچهارچوب راهنماي تور


لازم است راهنما اطلاعاتي از چار چوب و روند اجرايي کاري که به عهده ا وست داشته باشد . اطلاع از نوع اين وظايف هم براي راهنمايان تور و هم براي مسافران لازم است :
1 ) در ارتباط با تورهاي داخلي در هنگام شروع حرکت گروه ، راهنما ضمن معرفي خود ، ارائه خلاصه اي از روند مسافرت گروهي برنامه ريزي شده و آشنايي با مسافران مي پردازد و راهبري گروه در طول مسافرت بر عهده راهنماي تور است .
2 ) در ارتباط با تورهاي خارجي معمولا يک جلسه توجيهي در هتل ها يا سالنها يي که بوسيله آژانس مسافرتي در نظر گرفته شده است انجام ميگيرد در اين جلسه کليه نکات ضروري در ارتباط با برنامه مسافرتي شامل بايدها و نبايدها و کليه اطلاعات ضروري ديگر قبل از انجام سفر به اطلاع مسافران رسانده مي شود ضمنا چند مورد بروشور اطلاع رساني نيز در اين جلسه مي تواند در اختيار مسافران قرار گيرد .در فرودگاه جمع کردن افراد و ارا ئه کارت صندلي هواپيما به آنها و سپس به محض ورود به کشور مقصد و راهنمايي تور با همکاري راهنماي محلي به عهده راهنمايان تور است .
3 ) در تورهاي ورودي معمولا خدمات راهنمايات تور ، آژانس ميزبان در ايران از هنگام ورود گروه به کشور در فرودگاه بين المللي مهر آباد انجام مي شود . بسياري از تورهاي ورودي را يک راهنماي خارجي از آژانسهاي مرتبط همراهي مي نمايد که در طول انجام سفر تقسيم کار راهنمايان کشور مبدآ و مقصد با هماهنگي و همکاري يکديگر انجام مي شود .
راهنماي تور با اطلاع از زمان ورود گروه ترجيحآ با يک نفر همراه ساعتي قبل با تابلويي قابل ديد که نام تور در آن ذکر شده در محل خروج اعضاي تور بعد از مراحل اداري و تشريفاتي فرودگاه قرار گرفته و درخواست مي نمايد که در يک مکان خلوت تر دور يکديگر جمع شوند . ا بتدا لازم است به اعضاي تور در ارتباط با حفظ متعلقاتشان هشدار داده شود بعد ار حضور همه افراد چمدا نها به ترتيب شمارش مي شود . براي اينکه راهنما چندين بار در ارتباط با جا بجا يي چمدا نها در فرودگاهها يا هتلها رو به رو خواهد بود طي مراحل فوق الزامي است :     

1- روي چمدان ها برچسب مناسبي براي شناسايي گروه قرار داده شده ، برچسب بايد حاوي آرم يا نشان آژانس -  نام گروه و نام صاحب چمدان باشد .
2- 
راهنما بايد دقيقا تعداد چمدان هاي موجود در گروه را بداند .
3- 
در هنگام ورود به هتل ضمن نظارت بر تحويل چمدان ها شماره اتاق هر نفر روي آنها قيد شود .
4- 
قبل از استفاده از هر وسيله نقليه راهنما شخصا اقدام به شمارش چمدان ها نمايد .
5- 
بايد به اعضاي گروه  ياد آوري نمايد که در طول سفر بدون اطلاع قبلي اقدام به کم نمودن تعداد چمدان ها ننمايد .
6- 
هر گونه صدمه و خسارت به چمدان ها در طول سفر بايد به دفتر مرکزي گزارش شود همچنين مستلزم يک گزارش مکتوب براي شرکت بيمه است .

بعد از جا به جايي وسايل و ترک فرودگاه در هنگام حرکت تا هتل در اتوبوس راهنماي تور ضمن خوش آمد گويي به توجيه تور مي پردازد و اطلاعاتي کلی و بسيار خلاصه شامل معرفي خود – تشريح وضعيت تور – اهداف تور – سرعت تور – نقش و وظيفه کليه افراد مسئول تور اعم از مدير تور – راهنمايي محلي – رانندگان و کمک راهنما – قوانين تور – امنيت محيطي – آداب موجود در کشور – غذا و نوشيدني – استعمال دخانيت – هتل ها و انتظاراتي که از آنها مي رود – برنامه صرف غذا – امکانات حمل و نقل – تعويض ارز – گردش هاي اختياري – انعام و سوغاتي – دماي هوا و شرايط آب و هوايي و شمه اي از مسيري که قرار است حرکت صورت گيرد را به اطلاع جهانگرد يا مسافر مي رساند .
گاهي اوقات راهنمايان تور در وقت هاي مناسبي 
براي توجيه اين موارد تهيه انجام ملاقاتي را در هتل مي گذارند که در لابي هتل يا محل مناسب افراد جمع شده و اطلاعاتي را به همراه موارد ذکر شده در اختيار مسافران قرار مي دهند .


دربدو ورود به هر هتل راهنماي تور بايد اقدامات زير را انجام دهد

1- 
قبل از ورود هماهنگي هاي لازم با مسئولين انجام شود .
2- 
ليست اتاق ها و تقاضا هاي ويژه آماده شود .
3- 
با اطلاع از امکانات موجود در هر هتل همراه با ارائه کليد به مسافران توضيحاتي در ارتباط با امکانات هتل ، زمان و محل صرف غذا ، چگونگي بيدار باش و غيره به آنها داده شود .
4- 
در صورت مواجه شدن با هر مشکلي در مورد اتاقها موارد با مدير هتل هماهنگ شود .

 

hits2197بازدید


سفره خانه سنتی عباسی کاشان