تعرفه ها

ردیف

شرح فعالیت

زمان

مبلغ

توضیحات

1

راهنما جهت بازدید کامل از بافت و ابنیه تاریخی داخل شهر کاشان

9 صبح تا 5 بعدازظهر

500.000 ریال

فارسی زبان

2

راهنما جهت بازدید کامل از بافت و ابنیه تاریخی داخل شهر کاشان

9 صبح تا 5 بعدازظهر

800.000 ریال

انگلیسی زبان

3

راهنما جهت بازدید کامل از روستای تاریخی ابیانه و بازدید از آتشکده . آبشار نیاسر

9 صبح تا 3 بعدازظهر

600.000 ریال

فارسی زبان

4

راهنما جهت بازدید کامل از روستای تاریخی ابیانه و بازدید از آتشکده . آبشار نیاسر

9 صبح تا 3 بعدازظهر

900.000 ریال

انگلیسی زبان

5

راهنما سفر به کویر مرنجاب و دریاچه نمک و دیدن جزیره سرگردان

11 صبح تا 7 بعدازظهر

1.200.000 ریال

فارسی زبان

6

راهنما سفر به کویر مرنجاب و دریاچه نمک و دیدن جزیره سرگردان

11 صبح تا 7 بعدازظهر

1.500.000 ریال

انگلیسی زبان

7

تاکسی جهت 1 روز داخل شهر

9 صبح تا 5 بعدازظهر

600.000 ریال

 

8

تاکسی جهت 1 روز خارج شهر

هر کیلومتر 6.000 ریال

بسته به مسافت طی شده

 

 

 

 

hits2042بازدید


سفره خانه سنتی عباسی کاشان